availability

SpaceAvailability
Offices and conference rooms2,142 m2
Space for a commercial use – 1st floor (to be completed)417 m2
Office space or accommodation – 2nd and 3rd floor (to be completed)1,392 m2
Restaurant and dayroom incl. utility rooms – 1st floor416 m2
SpaceAvailability
Manufacturing – section #1occupied
Manufacturing – section #2947 m2
Manufacturing – section #3469 m2
Adjacent outdoor storage area (only together with manufacturing space)705 m2
SpaceAvailability
Warehouse1,613 m2
Adjacent outdoor storage area (only together with warehouse space)680 m2
SpaceAvailability
Manufacturing – section #1occupied
Manufacturing – section #2 345 m2
Manufacturing – section #3345 m2
Manufacturing – section #4345 m2
Manufacturing – section #5225 m2
Showroom incl. sanitary facilities416 m2
Offices (only together with manufacturing/showroom space)427 m2
Adjacent outdoor storage (only together with manufacturing/showroom space)90 m2
SpaceAvailability
Manufacturing – section #11,017 m2
Manufacturing – section #21,019 m2
Adjacent outdoor storage (only together with manufacturing space)138 m2
SpaceAvailabilty
Manufacturing1,695 m2
Offices incl. sanitary facilities (only together with manufacturing space)700 m2
Adjacent outdoor storage area (only together with manufacturing space)530 m2
A

budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí

B

budova B
výrobní prostory

C

budova C
skladovací prostory

D

budova D
výrobní prostory

E

budova E
výrobní prostory

F

budova F
výrobní prostory

retenční nádrž

čistička odpadních vod

možné budoucí rozšíření

energobox

energobox

energobox

diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice

přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů

vodojem

dobíjecí stanice pro elektromobily

dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum

na střechy bude instalována FVE

parking

SpaceAvailability
At manufacturing/warehouse halls and at the main parking area220 places