pronájem prostor pro vývoj technologií, výrobu a skladování. nový technologický a logistický park. dálnice D8. vysoké standardy budov. úsporný provoz. stavební úpravy na míru. konferenční místnosti. restaurační zázemí. kanceláře.

pronájem prostor pro vývoj technologií, výrobu a skladování.
nový technologický a logistický park. dálnice D8.
vysoké standardy budov. úsporný provoz.
stavební úpravy na míru.
konferenční místnosti.
restaurační zázemí.
kanceláře.

technologický park Nord Port - poloha
technologický park NordPort budova B

areál Nord Port

• celková rozloha areálu 62.654 m2
• zastavěná plocha 12.798 m2
• plocha výrobních prostor 7.675 m2
• plocha skladovacích prostor 1.654 m2
• plocha vnějších skladovacích ploch 2.510 m2

A

budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí

B

budova B
výrobní prostory

C

budova C
skladovací prostory

D

budova D
výrobní prostory

E

budova E
výrobní prostory

F

budova F
výrobní prostory

retenční nádrž

čistička odpadních vod

možné budoucí rozšíření

energobox

energobox

energobox

diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice

přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů

vodojem

dobíjecí stanice pro elektromobily

dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum

na střechy bude instalována FVE

• kancelářské, prodejní a konferenční plochy vč. zázemí 2.472 m2
• ostatní pronajímatelné prostory 1.809 m2
• stravovací zázemí 70 míst
• parkovací plocha pro osobní vozidla 220 míst
• plocha k další zástavbě 6.620 m2

přízemí:

stravovací zázemí
dispečink areálu

2. a 3. NP:

klimatizované kanceláře a školící místnosti
prostory k dobudování na kanceláře či ubytování

přízemí:

• recepce pro celý areál
• stravovací a denní místnost se 70 místy
• gastro provoz se skladem, varnou a výdejnou jídel, vlastním sociálním zázemím a samostatným vstupem pro zaměstnance a zásobování
• prostor se separátním vchodem a prosklenými stěnami vhodný k obchodním účelů, např. showroom apod. (k dobudování podle požadovaného účelu)
• dispečink, který zajišťuje správu a údržbu celého areálu
• energobox pro budovu A, včetně DC rozvodny pro celý areál
• data centrum s centrálním routerem a rozvody do dalších budov

k pronájmu v budově A:

• kancelářské a konferenční místnosti ve 2. a 3. NP 937 m2
• prostory k dobudování na kanceláře, ubytování apod. 1.392 m2
• obchodní prostor k dobudování v 1. NP 417 m2
• restaurace a denní místnost vč. zázemí v 1. NP 416 m2

výrobní prostory

• jednopodlažní hala: dva výrobní prostory oddělené dělící stěnou dále dělitelné na moduly
• přístup: Přímé vjezdy vraty do každého z modulů ze SZ, vchod dveřmi ze SZ a z JV
• rozměry vrat: v: 4,15 m, š: 3 m
• výška stropu: trapéz 9,13 m, vazník 7,56 m
• nosnost podlah: 5 t/m2
• budova nemá vlastní sociální zázemí, možnost dobudování vestavku

k pronájmu v budově B:

• celková výrobní plocha 2.303 m2
• přilehlá vnější skladová plocha 820 m2

skladovací prostory

• jednopodlažní hala: skladové prostory s možností dělení na moduly
• přístup: Přímé vjezdy vraty do každého z modulů ze SZ, vchod dveřmi ze SZ a z JV
• rozměry vrat: v: 4,15 m, š: 3 m
• výška stropu: trapéz 9,3 m, vazník 7,49 m
• nosnost podlah: 5 t/m2
• budova nemá vlastní sociální zázemí

k pronájmu v budově C:

• vnitřní skladová plocha 1.613 m2
• přilehlá vnější skladová plocha 680 m2

přízemí:

výrobní prostory
showroom

2. NP:

kancelářské a sociální zázemí

• částečně dvoupodlažní:

• výrobní hala dělitelná na moduly
• dvoupodlažní část s výstavní/obchodní plochou (showroom) v přízemí a kancelářským zázemím ve 2. NP

• přístup: Přímé vjezdy vraty do každého z modulů z JV, vchod dveřmi ze SZ a z JV
• rozměry vrat: v: 4,15 m, š: 3 m
• výška stropu: trapéz 9,36 m, vazník 7,56 m
• nosnost podlah: 5 t/m2
• budova má vlastní sociální zázemí

k pronájmu v budově D:

• celková výrobní plocha 1.605 m2
• showroom/kanceláře vč. zázemí 415 m2
• přilehlá vnější skladová plocha 300 m2

výrobní prostory

• jednopodlažní hala s možností doplnění sociálně-administrativních vestavků
• jeden admin./soc. dvoupodlažní vestavek 7,5×7,5 m
• přístup: Přímé vjezdy vraty do každého z modulů z JV, vchod dveřmi ze SZ a z JV
• rozměry vrat: v: 4,15 m, š: 3 m
• výška stropu: trapéz 9 m, vazník 7,1 m
• nosnost podlah: 5 t/m2
• budova je propojena s budovou F, kde je sociální zázemí

k pronájmu v budově E:

• výrobní plocha 2.037 m2
• přilehlá vnější skladová plocha 180 m2

výrobní prostory

• jednopodlažní hala doplněná dvoupodlažním sociálně-administrativními zázemím
• přístup: přímé vjezdy vraty do každého z modulů z JV, vchod dveřmi ze SZ a z JV + 2 zdvihací můstky, loading box s vlastní vzduchotechnickou clonou na JZ, v krajním modulu
• rozměry vrat: v: 4,15 m, š: 3 m
• výška stropu: trapéz 9 m, vazník 7,1 m
• nosnost podlah: 5 t/m2
• budova je propojena s budovou E

k pronájmu v budově F:

• výrobní plocha 1.695 m2
• kanceláře, vč. zázemí 700 m2
• přilehlá vnější skladová plocha 530 m2

komunikace a vnější skladové plochy

• obslužná komunikace snadno průjezdná pro kamiony
• 220 parkovacích míst s dobíjecí stanicí pro elektromobily
• vlastní autobusová zastávka a přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
• 2.510 m2 vnějších skladovacích ploch

technologie

vytápění a chlazení

vytápení a chlazení

3 tepelná čerpadla (země-voda) a 3 záložní plynové kondenzační kotle v energoboxech u jednotilivých budov • u administrativní budové navíc chiller a deskový výmeník
seznam technologií

autonomní výroba elektřiny

autonomní výroba elektřiny

střešní fotovoltaická elektrárna s výkonem ca 1 MW je připravována k instalaci v 2023, k případnému doplnění bateriovou akumulací
seznam technologií

distribuce plynu

distribuce plynu

areál je připojen na vysokotlaký plynovod • rozvod k jednotlivým objektům je středotlakem k plynovým kotlům umístěným v energoboxech
seznam technologií

osvětlení

osvětlení

zdroje LED s adresovatelnými předřadníky DALI, Em= až 500lx, ovládáno řídícím systémem na standardu KNX
seznam technologií

dobíjení elektromobilů

dobíjení elektromobilů

u hlavního parkoviště 50 kW dobíjecí stanice pro elektromobil, s možností rozšíření o další stanice a výkon • u autobusové zastávky připravena přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
seznam technologií

ovzduší

ovzduší

dvě monitorovací stanice pro monitorování znečištění ovzduší, množství srážek apod.
seznam technologií

teplá užitková voda

teplá užitková voda

ve vestavcích výrobních hal elektrickými bojlery • v administrativní části z bojlerů vyhřívaných plynovými kotly
seznam technologií

distribuce elektrické energie

distribuce elektrické energie

areál má vlastní distrubuční soustavu ve svém vlastnictví • současný rezervovaný příkon je 4,04 MW a může být navýšen • připraveny jsou i rozvody stejnosměrného proudu pomocí DC kabelů
seznam technologií

vodovodní síť a odpadní vody

vodovodní síť a odpadní vody

připojení na veřejnou síť pitné vody • vlastní vodojem k zajištění potřebného tlaku vody • vlastní čistička odpadních vod • připraven systém pro využití šedé vody
seznam technologií

internet

internet

optický kabel s kapacitou 1 GB přiveden do budovy A, odtud rozvody dále po areálu • na vodojemu umístěna anténa pro bezdrátový internet
seznam technologií

zajištění objektů

zajištění objektů

ostraha 24h, elektronický zabezpečovací systém budov, kamerový systém, ohlašovna požáru, elektronický požární systém
seznam technologií

vytápění a chlazení

vytápení a chlazení

3 tepelná čerpadla (země-voda) a 3 záložní plynové kondenzační kotle v energoboxech u jednotilivých budov • u administrativní budové navíc chiller a deskový výmeník
seznam technologií

teplá užitková voda

teplá užitková voda

ve vestavcích výrobních hal elektrickými bojlery • v administrativní části z bojlerů vyhřívaných plynovými kotly
seznam technologií

autonomní výroba elektřiny

autonomní výroba elektřiny

střešní fotovoltaická elektrárna s výkonem ca 1 MW je připravována k instalaci v 2023, k případnému doplnění bateriovou akumulací
seznam technologií

distribuce elektrické energie

distribuce elektrické energie

areál má vlastní distrubuční soustavu ve svém vlastnictví • současný rezervovaný příkon je 4,04 MW a může být navýšen • připraveny jsou i rozvody stejnosměrného proudu pomocí DC kabelů
seznam technologií

distribuce plynu

distribuce plynu

areál je připojen na vysokotlaký plynovod • rozvod k jednotlivým objektům je středotlakem k plynovým kotlům umístěným v energoboxech
seznam technologií

vodovodní síť a odpadní vody

vodovodní síť a odpadní vody

připojení na veřejnou síť pitné vody • vlastní vodojem k zajištění potřebného tlaku vody • vlastní čistička odpadních vod • připraven systém pro využití šedé vody
seznam technologií

osvětlení

osvětlení

zdroje LED s adresovatelnými předřadníky DALI, Em= až 500lx, ovládáno řídícím systémem na standardu KNX
seznam technologií

internet

internet

optický kabel s kapacitou 1 GB přiveden do budovy A, odtud rozvody dále po areálu • na vodojemu umístěna anténa pro bezdrátový internet
seznam technologií

dobíjení elektromobilů

dobíjení elektromobilů

u hlavního parkoviště 50 kW dobíjecí stanice pro elektromobil, s možností rozšíření o další stanice a výkon • u autobusové zastávky připravena přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů
seznam technologií

zajištění objektů

zajištění objektů

ostraha 24h, elektronický zabezpečovací systém budov, kamerový systém, ohlašovna požáru, elektronický požární systém
seznam technologií

ovzduší

ovzduší

dvě monitorovací stanice pro monitorování znečištění ovzduší, množství srážek apod.
seznam technologií

galerie

historie & současnost

• 2012: Stavební povolení
• 2014: Zahájení hlavních stavebních prací
• 2016: Dokončení stavebních prací a uvedení do zkušebního provozu
• říjen 2020: Akvizice areálu společností PORTA SPES a.s.

Areál byl původním vlastníkem, společností Nupharo Park, a.s., dokončen v roce 2016. U původního vlastníka byl v lednu 2018 zjištěn úpadek a areál se stal součástí jeho majetkové podstaty. V roce 2020 byl areál insolvenčním správcem zpeněžen prodejem mimo dražbu, kdy ho koupila společnost Porta Spes.*

*Zpeněžením majetkové podstaty zanikly v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů a ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, vyjma služebností a reálných břemen.