obsazenost

Prostor K dispozici
Kanceláře a školící místnosti 2.142 m2
Obchodní prostor k dobudování 417 m2
Kancelářský/ubytovací prostor k dobudování 1.392 m2
Restaurace a denní místnost vč. zázemí 416 m2
ProstorK dispozici
Výrobní plocha – sekce #1obsazeno
Výrobní plocha – sekce #2947 m2
Výrobní plocha – sekce #3469 m2
Venkovní skladovací plocha (jen společně s výrobními prostory budovy B)705 m2
ProstorK dispozici
Skladovací plocha1.613 m2
Venkovní skladovací plocha (jen společně se skladovými prostory budovy C)680 m2
ProstorK dispozici
Výrobní prostor – sekce #1obsazeno
Výrobní prostor – sekce #2345 m2
Výrobní prostor – sekce #3345 m2
Výrobní prostor – sekce #4345 m2
Výrobní prostor – sekce #5225 m2
Showroom vč. zázemí416 m2
Kanceláře (jen společně s výrobními prostory budovy D)427 m2
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy D)90 m2
ProstorK dispozici
Výrobní prostor – sekce #11.017 m2
Výrobní prostor – sekce #21.019 m2
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy E)138 m2
ProstorK dispozici
Výrobní prostor1.695 m2
Kancelářské zázemí (jen společně s výrobními prostory budovy E a/nebo F)700 m2
Venkovní skladová plocha (jen společně s výrobními prostory budovy F)530 m2
A

budova A
administrativa, ubytování, technické a sociální zázemí

B

budova B
výrobní prostory

C

budova C
skladovací prostory

D

budova D
výrobní prostory

E

budova E
výrobní prostory

F

budova F
výrobní prostory

retenční nádrž

čistička odpadních vod

možné budoucí rozšíření

energobox

energobox

energobox

diesel agregát, hlavní transformátor, regulační stanice plynu, automatická tlaková stanice

přípojka pro dobíjecí stanici elektrobusů

vodojem

dobíjecí stanice pro elektromobily

dispečink, energobox pro budovu A, rozvodna (vč. DC), data centrum

na střechy bude instalována FVE

parkování

Prostor K dispozici
Primárně u pronajatých prostor, dále na centrálním parkovišti 220 míst